martan
04 شهریور 1401 - 02:06

یک جاسوس اتحادیه اروپا در دادگاهی در مسکو محکوم شد

دادگاه مسکو یک شهروند روس را به دلیل به دست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده به طور غیابی محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دادگاهی در روسیه حکم بازداشت یکی از شهروندان این کشور را به جرم جمع آوری اطلاعات حساس صادر کرد. خبرگزاری مهرآوریدر همین ارتباط، دادگاهی در مسکو، «سوتلانا تیموفیوا»، شهروند روس را به اتهام دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده، به صورت غیابی محاکمه کرد. دفتر مطبوعاتی دادگاه پنجشنبه با اشاره به برگزاری جلسه دادگاه گفت که حکم بازداشت بین المللی علیه این شهروند روس صادر شده است. «سوتلاناالمللیدفتر مطبوعاتی دادگاه همچنین افزود: دادگاه به بازداشت تیموفیوا به مدت دو ماه از زمان دستگیری یا تحویل، در صورت استرداد یا بازگرداندن او به فدراسیون روسیه، حکم داده است و حکم بازداشت بین المللی علیه این متهم صادر شد. تیموفیواالمللیبرخی منابع گفته اند که متهم مذکور اطلاعات حساس روسیه را به کشورهای اروپایی داده است و اکنون نیز در اتحادیه اروپا به سر می‌برد. انداگرچه جزئیات بیشتری از این متهم به جاسوسی در روسیه منتشر نشده، اما حکم دادگاه روسیه مبنی بر بازداشت بین المللی متهم حکایت از آن دارد که او فعالیت‌های جاسوسی گسترده‌ای را در سطح روسیه انجام داده است. هنوز مشخص و اعلام نشده که فرد متهم به جاسوسی در کدام بخش یا قسمت‌های دولتی و یا صنعتی روسیه مشغول به فعالیت و یا کار بوده است، اما به نظر می‌رسد که جاسوسی متهم از روسیه طی چند ماه گذشته و همزمان با جنگ اوکراین و تشدید تنش مسکو با غرب صورت گرفته است. المللی
منبع: مهر
شناسه خبر: 657280